Vui lòng chọn mệnh giá.
Chỉ cần chọn mệnh giá, hệ thống sẽ trả về lời nhắn kèm nội dung tin nhắn, chỉ cần soạn tin như hướng dẫn và gửi đi thì bạn sẽ nạp thành công kim cương (chỉ áp dụng sim Viettel).
  • 150 000 kim cương Nhận
  • Gói Quỷ Dạ XoaNhận
  • Skin MP40 Bích VàngNhận
  • Skin Scar TitanNhận
  • Trợ thủ hiếm : Đại BàngNhận
Giá Nhận
50.000 VND Kim cương x 3 200
100.000 VND Kim cương x 9 400
200.000 VND Kim cương x 15 200
300.000 VND Kim cương x 29 800
500.000 VND Kim cương x 49 100
1.000.000 VND Kim cương x 112 060